Wolf-Dieter Köpfer

Konstnär


Om mig

Wolf-Dieter Köpfer föddes i Baden-Baden, Tyskland 1947. Han studerade vid Kölns Konstakademi 1968 – 1972 och arbetade som restauratör mellan 1973 – 1975 med barockstilen som specialitet. Han flyttade till Finland där han bodde fram till 1986 då han flyttade till Sverige där han nu är bosatt.

Vatten och kvinnor är ofta återkommande motiv i hans tavlor.

’’Mitt liv har omgärdats av kvinnor så det är kanske därför, på ett omedvetet plan, att de förekommer i mina tavlor.’’

’’Vatten är väldigt viktigt för mig! När jag var 17 år var jag nära att drunkna i Monte Carlo. Jag simmade ut och kunde inte ta mig tillbaka. Jag räddades av fiskare som var på väg mot land. Jag minns inget, kanske hade jag dött. Denna händelse har präglat mig för livet och mitt förhållande till vatten. Minnet är alltid närvarande i mina tavlor. Jag har stor respekt och en djup vänskaplighet för vatten.’’

Köpfer målar lager på lager, med största noggrannhet och utsökt ytstruktur. Bilderna utstrålar en egen förförisk lockelse, visuella berättelser, fulla av symbolik. Förtätade bilder som stimulerar och provocerar. Kafkaliknande miljöer, surrealistiska snapshots, satiriska gestaltningar som beskriver karaktärernas vanmakt och tvivel, människans främlingskap i världen. Grundtemat i Wolfs bilder är människans ensamhet och han särskiljer mellan att vara ensam, känna ensamhet och uppleva isolering. Det kan ske i en relation, i ett socialt sammanhang eller att vara en främling i ett land genom att inte bli sedd eller förstådd. Samtidigt behåller Köper en lätt distans och humor i sina verk.n.

Wolf-Dieter Köpfer was born in Baden-Baden, Germany 1957. He studied at all the Academy of Fine Arts in Cologne 1968 – 1972 and between 1973 – 1975 he worked as a restorer with the Baroque-style as his specialty. He moved to Finland where he lived until 1986 when he moved to Sweden where he currently resides.

Water and women often reoccurring themes in his paintings.

’’I’ve been surrounded by women throughout my life, so maybe that’s the reason why – on a subconscious level – they appear so frequently in my work.’’

’’Water is very important to me! When I was 17 years old I almost drowned in Monte Carlo. I swam out to sea and couldn’t manage to swim back again. I was saved by fishermen that were heading back to shore. I don’t remember anything – maybe I died. This incident has marked me for life. The memory of it is ever present in my paintings. I have a respectful and amicable relationship to water today.’’

Köpfer paints layer upon layer, with painstaking care and a superb structure. The pictures emanate their own seductive allurement, visual stories full of symbolism. Densified pictures that stimulate and provoke. Kafka-like surroundings, surreal snapshots, satirical configurations that describe the characters’ impotence and doubt – man’s alienation in the world. The basic theme in Wolf’s work is the loneliness of man and he differentiates between being alone, the feeling of loneliness and experiencing isolation. It can manifest itself in a relationship, in a social context of being a foreigner in a country by not being seen or understood. At the same time Köpfer maintains a distance and a sense of humor in his work.

Plats:

Stockholm

Kontakt:

Se fler målningar:

Utbildning:

Fachhochschule för konst och design i Köln (1968-1972). Där undervisades jag av Professor M.Kohlscheen-Richter och Umberg-Vary.
l

Teknik:

Akvarell, grafik och mixed media.
l

Inspirationskällor:

Jag inspireras av dofter, ljus och intryck från mina resor, då jag också tagit många foton. Galicien och Andalusien (mycket Frankrike och Italien blir det) är två favoriter. Även klassisk musik är viktig för mig, just nu mycket av Gustav Mahler.
l

Aktuellt:

 • Grupputställning St. Clemens – Köln

  Contact the artist

  [dynamichidden recipient-email "CF7_get_custom_field key='artist_email'"]

  Would you like to know more about a specific art work?

  Are you asking as a company, organisation or privately?
  Do you follow Artportable on social media?