Är det arkitektur, konst, eller både och? I den danska konstnären Olafur Eliassons storskaliga installationer förvandlas konsten till ett fysiskt rum, tillgängligt att upplevas för alla. Det är en kreativ nyfikenhet som präglat stora delar av den danska konsthistorien och som gjort Danmark känt för att alstra normbrytande konstnärer med en varierande repertoar. Från Thorvaldsens nyklassicistiska skulpturer till Eliassons konceptuella utforskande av rummet – här är Artportables översikt på temat kända danska konstnärer i världen.

Bertel Thorvaldsen

Med skulptören Bertel Thorvaldsen (1770-1844) gör Danmark vid sekelskiftet 1800 entré på den internationella konstscenen. Son till en enkel träsnidare av isländsk härkomst startade Thorvaldsen sin konstnärliga bana vid Köpenhamns Akademiet. 1797 gick resan vidare till Rom, en stad så till bredden fylld av klassisk inspiration att konstnären kom att stanna under större delen av sitt liv. Genom sina nytolkningar av antikens välkända figurer och teman gjorde sig Thorvaldsen internationell renomée, och hemkomsten till Köpenhamn 1838 betraktades närmast som en nationell händelse. Idag återfinns en samling av konstnärens skulpturer på Thorvaldsens museum, som med sin monumentala interiör utmärker sig som en av Köpenhamns praktfullaste platser.

C. W. Eckersberg

Influerad av holländskt landskapsmåleri och Caspar David Friedrichs romantiska konst träder det danska måleriet under 1800-talets början in i guldåldern, en konstriktning för vilken målaren Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783-1853) kom att utgöra en förgrundsgestalt. I ett försök att undfly sitt olyckliga äktenskap lämnade konstnären 1810 Köpenhamn för Paris, för att under mästaren Jacques-Louis David (1748-1825) utforska den mänskliga formen. Eckersberg gjorde även akademisk karriär vid Akademiet, där han efter fransk förebild vitaliserade undervisningen genom förespråkandet av nakenmodeller.

P.S. Krøyer, Sommarafton på Skagen Sønderstrand, 1893

P. S. Krøyer

På Jyllands nordspets ligger Skagen, en naturskön sommardestination som från 1870-talet och framåt var hemvisten för konstnärskolonin Skagenmålarna. Med Peder Severin Krøyer (1851-1909) som inofficiell ledare, influerades Skagenmålarna av impressionismens ambition att fånga ortens enastående ljusförhållanden. Grupporträtt föreställande konstnärernas atmosfäriska middagsbjudningar och strandpromenader utgjorde återkommande motiv, liksom visualiserat i Krøyers ikoniska verk Sommarafton på Skagen Sønderstrand (1893).

Asger Jorn

”En kreativ tankegång utlöses av det oväntade, det okända, det oavsiktliga, det oroliga, det absurda, det omöjliga,” sa den danske bildkonstnären och skulptören Asger Jorn (1914-1973) en gång på temat skapande. Det är en övertygelse reflekterad i Jorns expressiva och fantasieggande konstnärliga gärning, som gjort honom till en av Danmarks främsta abstrakta målare. 1948 var Jorn med vid bildandet av CoBrA; en avantgardistisk sammanslutning av konstnärer som sökte konstnärlig inspiration i barnteckningar och folkkonstens fetischfigurer. Jorn är även känd för sina ”modifikationer” av traditionella landskapsmålningar; loppisfynd över vilka konstnären målade respektlösa och monstruösa abstraktioner.

Asger Jorn, The Flying Dutchman, (1959)

Per Kirkeby

Experimentlystnad var även ledmotivet för Per Kirkeby (1938-2018), vars brokiga konstnärskap inbegrep allt från popkonst och happenings till film och skulptur. Med en bakgrund som geolog intresserade sig Kirkeby för naturliga miljöer, och argumenterade för att konstverkets mening var förbunden med dess struktur: ”En strukturlös målning är för mig en målning som inte spelar någon roll. Du kan inte bara låta det flyta runt i vackra färger. Det behöver en slags kärna”. Det är en övertygelse konkretiserad i Kirkebys tegelstensskulpturer, som i sin massiva orubblighet visualiserar ofrånkomliga, rumsliga strukturer och de fragment av tid och historia som historiska monument bär på.

Olafur Eliasson

Storskalighet kännetecknar den dansk-isländske konstnären Olafur Eliassons (1967-) överdådiga installationer, en konstnärlig gärning som gjort honom till Danmarks största nutida konstnär. På det återkommande temat konst och vetenskap har Eliasson utforskat den mänskliga perceptionens förbindelse med individens känslor och bakgrund. Det är en uppfattning visualiserad i installationen Life, som liksom titeln antyder låter konstverkets mening komma till liv i mötet med betraktaren. Genom rekonstruktionen av ett naturlandskap levandegjort av vatten, växter och djur, gestaltar Life hur det mänskliga livet är intimt sammanlänkat med alla levande varelser – en insikt som frammanar känslor av sårbarhet och gemenskap hos besökaren.

 

Per Kirkeby, Beacon, (1992)

Listan på kända danska konstnärer kan givetvis göras längre och samtiden är ett stycke levande historia som ännu inte nedtecknats. På Artportable vill vi lyfta fram en samling nutida danska konstnärer som genom sina unika uttryck och kreativa nyfikenhet förtjänas att upptäckas av varje konstälskare.

René Jacobsen

Herluf Skjerning Larsen