Vad är norsk konst mer synonymt med än Edvard Munch? Som en av expressionismens mest inflytelserika konstnärer är Munchs betydelse obestridd, men den norska konsthistorien bjuder på mer än så. Från nationalromantiker till impressionister, realister och expressionister; följ med på Artportables crash course i kända norska konstnärer och upptäck fascinerande konstgärningar bortom Skriet.

Mäktiga vidder och djupa fjordar – genom konstnären Johan Christian Dahls (1788-1857) nationalromantiska landskapsmåleri får Norge sin första internationellt erkända konstnär. Utbildad vid Kunstakademiet i Köpenhamn och en del av den s.k. Dresdenskolan, hyllade Dahl naturen, landsbygden, och den egna staten i sitt konstnärskap. Den norska nationalstatens uppvaknande var även tematiken i Adolph Tidemand (1814–1876) och Hans Gudes (1825-1923) konst. I det samproducerade verket Brudfärden i Hardanger skildras en tidstypisk brudprocession korsande ett sceniskt fjordlandskap, en målning som utmärkt sig som ett av Norges viktigaste verk genom tiderna.

Hans Gude och Adolph Tideman, Brudfärden i Hardanger, (1848)

Impressionism och neorealism – Christian Krohg och Frits Thaulow

Under 1800-talets andra hälft kom den norska konsten att domineras av impressionismen; en fransk konströrelse utforskande människans intryck av verkligheten med fokus på återgivning av ljus. Inspirerad av den parisiska konstscenen tolkade Frits Thaulow (1847–1906) impressionismen i sina landskapsskildringar med naturalistiska inslag. Tillsammans med Christian Krohgs (1852–1925) reste Thaulow till Skagen på norra Jylland, för att avbilda stadens pittoreska miljöer och enastående ljus. Krogh kom även att göra sig känd för sina neorealistiska målningar av vardagliga stadsmotiv och människor, som genom skildringar av prostituerade väckte skandal i samtiden.

Expressionism och naturalism – Edvard Munch och Gustav Vigeland

Mitten av 1800-talet var även startpunkten för expressionismen, en konstriktning för vilken Edvard Munch (1863–1944) utgjorde en förgrundsgestalt. Genom sitt temperamentsfulla måleri kännetecknat av intensiva färger och yviga penseldrag, gestaltade Munch de känslor av ångest, kval, och melankoli som han plågades av privat. Det är en konstnärlig gärning som förkroppsligas i Munchs mest kända verk Skriet, skildrande en man så påtagligt uppfylld av förtvivlan och fasa att ingen betraktare lämnas oberörd. Själsligt mörker och starka känslolägen genomsyrade även Gustav Vigelands konstnärskap (1869-1943), som i sin expressiva och naturalistiska skulpturkonst utforskade mänskliga drivkrafter som erotik och melankoli. Efter ett kringflackande bohemliv i Europa kom Vigeland att runt sekelskiftet återvända till sitt hemland, där han under resterande delen av sitt liv ägnade sig åt arbetet med den monumentala skulpturparken Vigelandsanläggningen i Oslo. Vigeland har även försäkrat sig en plats i historien genom utformningen av den medalj som delas ut i samband med Nobels fredspris.

Vigelandsanläggningen i Frognerparken, Oslo

Samtida norsk konst – Odd Nerdrum och Kjartan Slettemark

I motsättning till tidigare epokers enhetlighet kännetecknas modern norsk konst av en uppsjö av uttryck, tekniker och teman. I Odd Nerdrums (1944-) symbolladdade målningar blandas traditionella konstgrepp med moderna uttryck, reflekterat i verket Självporträtt i gyllene skrud som i en kontroversiell och sexualiserad gestaltning av konstnären lekfullt korsbefruktar historisk porträttkonst med modern ironi. Provokation som uttryck karaktäriserade även den svensk-norske konstnären Kjartan Slettemarks (1932-2008) politiska samtidskonst. Under 1960-talet kritiserade Slettemark Vietnamkriget och vid Malmö konsthalls invigning 1975 dök han upp som en skällande pudel, med syftet att gestalta konstnärens roll som “knähund” åt kapitalstarka understödjare.

Kjartan Slettemark som pudel vid Malmö Konsthalls invigning (1975). Fotograf: Rolf Olsson

Listan på kända norska konstnärer kan givetvis göras längre och samtiden är ett stycke levande historia som ännu inte nedtecknats. På Artportable vill vi lyfta fram nutida konstnärer som genom sina unika uttryck och intresseväckande kreativitet förtjänar att upplevas av varje konstälskare.

Katarina B Storalm

 

Torhild Hangst

 

Toril Sæterbakken

 

Gro Folkan

 

 

Vigdis Elisabeth Feldt

Inger Dillan Antonsen