Med sina gåtfulla skulpturer i sten och tenn alstrar konstnären Olle Brandqvist fram frågor om människans inre förbindelse med naturen han själv inte har svaren på. Istället lämnar han tolkningsfriheten åt betraktaren. Längsmed hans finmodellerade landskap av tenn med lödkolv tillåter han därmed den mänskliga mystiken att fortsätta.

På sätt och vis är berg, branter och stenblock kanske så nära begynnelsen av vår värld vi kan komma. I efterhand kom människan in och fick så småningom en allt större roll, men hur mycket vi än förändras är sten något som alltid består. Det är något som Olle Brandqvist visar i sin formgivning av olika typer av tennskulpturer som sluter sig till varandra .
– Mina skulpturer är assymetriska – som människan själv på något vis. Stenarna som skulpturerna i min utställning kommer ifrån har jag hämtat från olika platser i den svenska naturen. Bumlingarna som fått följa med mig hem har sedan, sakta men säkert, slipats och huggits fram till olika typer av huvuden. Jag söker ofta material till mina arbeten i naturen. Det är granit, diabas, porfyr och andra sorters sten, som jag bearbetar genom att hugga, slipa och polera. Mina skulpturer är både  släta, mjuka, hårda och tunga och upplevs som bäst med både ögon och händer, anser jag.

Se mer av Olle Brandqvists konst via hans portfolio.

Olle Brandqvist bor i Kinnarumma, strax utanför Borås. Där har han även sin ateljé och verkstad där han ger sten och tenn nytt liv.

När Olle Brandqvist gör sina skulpturer arbetar han ibland även i större skalor. Runt om i Sverige kan människor njuta av hans offentliga verk. Stenarna till Olle Brandqvists mindre verk letar han ofta fram under sina strövtåg i naturen. När han hittat en sten med personligt utseende, rätt potential och karaktär så fraktar han hem den till verkstaden. Där hugger, slipar och polerar han tills en färdig hemlighet i materialet träder fram.

Utställningen pågår hos Artportable fram till vecka 29.