I utforskandet av sin konstnärliga ådra fann Anne Nickels en kreativ plats i glasfusing. Under tre veckor kan du nu inspireras av Annes verk, som spänner mellan allt från fiskar till azteker, i Artportables Showroom.

Glaskonstnären Anne Nickels har alltid intresserat sig för arkeologi och forna folkslag och kulturer. Genom sin konst vill hon visa på vikten av att värdesätta sitt ursprung och att ta lärdom av gammal kunskap och kultur – liksom ny.

– Jag har haft ett ursprungstema i mitt konstnärskap, med verk inspirerade av konst från forna kulturer. De olika skrift- och symbolspråken tilltalar mig och jag tycker det är otroligt vackert att se på.

nickels

Upptäck fler av Nickels verk i hennes portfolio.

Utöver det här temat, vad mer får vi ta del av under utställningen?

– Det blir en del fiskar, ett motiv jag har arbetat länge med, men jag har även utforskat ett tema på pandemin som jag kallar Human Enlightenment. Jag vill återspegla den här speciella känslan när man förstår något, kommer till insikt, om hur det enda kan leda till det andra – hur ett virus kan sätta hela vår värld på ända.

Hur kom det sig att du började med glasfusing?

– Jag ville utforska min konstnärliga sida och började såklart med måleri. Men sedan satt jag mycket vid nätet och sökte information och kunskap, där fann jag glasfusingen. Tekniken och materialet erbjuder två dimensioner i konstnärskapet för mig. Dels den rent vetenskapligt tekniska sidan som jag finner intressant och utmanande, sedan är det själva skapandeprocessen.

anne.nickels

Hur går det till när du skapar ett verk?

– I början var det alltid någon typ av improvisation. Sedan har det fått utvecklas fram till en mall. När jag bestämmer mig för att göra ett visst motiv så tar jag fram den mallen. Sedan får man fortsätta med färgsättning och effekter. Jag jobbar väldigt mycket med att få in effekter och tillföra något mer till verket så att det inte blir slätstruket. Ju mer man håller på, desto fler trick lär man sig och glaset är väldigt förlåtande. Det blir alltid fint på något sätt.

Förutom utställningen i Artportables Showroom kommer Nickels verk att ställas ut på galleri i USA framöver. Du kan upptäcka fler av hennes inspirerande glaskonstverk i portfolion.