I verkstaden på bondgården i Gåvsta ligger grenar, fjädrar, horn och sten – allt vad naturen har att erbjuda kan bli till fantastiska verk när Håkan Bäfve sätter igång. Han har alltid bott nära naturen och ser till att samla mycket material på sina promenader under sommarhalvåret.

Konstverken visas upp i en gammal tiondebod vid Rasbo kyrka som Håkan disponerar. Den rustika känslan och tjocka timmerväggarna passar utmärkt till hans verk. Han arbetar främst med två olika stilar, där den ena är de fantastiska sagoliknande skogsdrakar som skapas av grenar kombinerat med fjädrar, gräs och vad som finns att tillgå. Planer finns att skapa sex stycken drakar till Kulturveckan i Rasbo tänkta att hänga utomhus i en allé. Med lite längre trådar ska drakarna få luft under vingarna och sväva runt i luften, en syn som verkligen bör imponera på åskådarna.

Det fina med naturliga material är att det oftast är slumpen som avgör hur draken ser ut. Beroende på grenen som blir till en kropp och de dekorationsmaterial som finns tillgängliga i verkstaden skapas vitt skilda karaktärer. En röd drake som hänger i taket i Håkans visningsbod har ett par imponerande horn som en gång tillhörde en snäll och älskad ko som bodde på Håkans bondgård. Hornen fick nytt liv och blev ett minne som består. Håkan arbetar ofta med flera konstverk samtidigt och när torkning pågår har han tid att reflektera över vilka detaljer och material som ska läggas till för bästa resultat.

”Häftigt” och ”roligt” är två ord som ofta hörs från betraktare. Håkan tycker det är roligt att skapa verken och vill att det ska kännas likadant för de som ser dem. För honom är det viktigt att konst är kul och inte känns för tung, istället är positivitet och glädje ledorden i Håkans skapande. Detta känns igen i en av Håkans figurer, ”Trubaduren”, som spelar glatt på sin gitarr. Det ser ut som om han aldrig kommer att sluta sjunga och underhålla.

Håkan arbetar även med järn och plåt där skulpturer och konstverk växer fram under ett tidskrävande arbete. Genom att skapa en träform och sedan banka ut ett plåtstycke i denna form skapas tredimensionella verk med spännande texturer. Många olika typer av skulpturer har skapats i verkstaden i Gåvsta på detta sätt.

Håkan är väldigt musikintresserad och sjunger mycket vilket inspirerar hans arbete. Han har intresserat sig för samisk jojk samt nordamerikansk indiansång och ser även paralleller till de lockrop han själv som bonde använt för sina kor. Rytmerna i dessa typer av sång är enkla men effektfulla. Indianerna använde fjädrar och andra naturmaterial till dekoration, precis som Håkan gör i sina verk, och kombinerat med materialet järn som är så starkt förknippat med Sverige får verken en nordisk framtoning, allt i ett fortsatt lekfullt skapande. Håkan fokuserar glatt på att fortsätta skapa konstverk med sina unika metoder och ser fram emot fler möjligheter att ställa ut framöver.

Besök Håkans portfolio på Artportable!